Tài khoản thường đã có, và bạn muốn chuyển đổi thành MCC?
Coi như mọi người đã nắm được tài khoản MCC là gì và lợi ích của nó.
Vấn đề là trước đây bạn chưa biết, hoặc biết rồi nhưng lỡ đăng ký tài khoản thường nên ko đổi sang MCC được.
Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn thủ thuật nhỏ để có thể làm được điều này.

Đọc thêm: 1 phút để nhân đôi tài khoản Adwords

Bước 1: Bạn cần một email mới hoặc chưa “dính dáng” gì tới AdWords làm tài khoản phụ, mình gọi đây là emailadwordsphụ@gmail.com
Bước 2: Từ tài khoản AdWords hiện tại emailadwordschinh@gmail.com bạn cấp quyền quản trị cho emailadwordsphu@gmail.com. Mục đích để nhờ emailadwordsphu@gmail.com tiếp quản tạm thời tài khoản.
1. Cài đặt
2. Cài đặt tài khoản
3. Truy cập tài khoản
4. +NGƯỜI DÙNG

Minh hoạ

Minh hoạ

5. Nhập emailadwordsphu@gmail.com và đặt tên
6. Chọn cấp độ Truy cập quản trị
7. Gửi lời mời

Minh hoạ

Minh hoạ

Bước 3: Truy cập vào emailadwordsphu@gmail.com và làm theo hướng dẫn để chấp nhận lời mời
8. Vào gmail

Minh hoạ

Minh hoạ

9. Nhấn vào đường link xác nhận

Minh hoạ

Minh hoạ

10. Chọn Có (nếu các bạn muốn nhận những thông tin hữu ích từ Google AdWords) rồi nhấn Tiếp tục

Minh hoạ

Minh hoạ

Bước 4: Truy cập vào để emailadwordschinh@gmail.com xác nhận quyền truy cập của emailadwordsphu@gmail.com
11. Cài đặt
12. Cài đặt tài khoản
13. Truy cập tài khoản
14. Cấp quyền truy cập
15. OK

Minh hoạ

Minh hoạ

Như vậy là tài khoản bây giờ đã có 2 người quản lý emailadwordschinh@gmail.com và emailadwordsphu@gmail.com (tiếp quản tạm thời)

Các bạn hãy nhớ ID của tài khoản để đến bước 7 sẽ dùng

Bước 5. Truy cập tài khoản AdWords bằng emailadwordsphu@gmail.com và xóa email emailadwordschinh@gmail.com khỏi tài khoản. Mục đích để biến emailadwordschinh@gmail.com thành email tự do –> Có thể đăng ký MCC
16. Cài đặt
17. Cài đặt tài khoản
18. Truy câp tài khoản
19. Ở emailadwordschinh@gmail.com chọn Các hành động
20. Chấm dứt quyền truy cập

Minh hoạ

Minh hoạ

Bước 6. Truy cập https://www.google.com/intl/vi/adwords/myclientcenter/ và dùng emailadwordschinh@gmail.com để đăng ký tài khoản MCC
21. Đăng ký ngay bây giờ

Minh hoạ

Minh hoạ

22. Nhập các thông tin cần thiết rồi nhấn Lưu và tiếp tục

Minh hoạ

Minh hoạ

Bước 7. Từ tài khoản MCC mới tạo bằng emailadwordschinh@gmail.com các bạn liên kết tới ID ban đầu.
23. +TÀI KHOẢN
24. Liên kết tài khoản hiện tại

Minh hoạ

Minh hoạ

25. Nhập ID rồi nhấn Tiếp tục

Minh hoạ

Minh hoạ

26. Đặt tên cho tài khoản này (nên đặt theo tên website để dễ quản lý) rồi nhấn Yêu cầu phê duyệt

Minh hoạ

Minh hoạ

Bước 8. Truy cập tài khoản AdWords bằng emailadwordsphu@gmail.com để xác nhận liên kết
27. Cài đặt
28. Cài đặt tài khoản
29. Truy cập tài khoản
30. Chấp nhận yêu cầu
31. OK

Minh hoạ

Minh hoạ

XIN CHÚC MỪNG, như vậy là các bạn đã chuyển emailadwordschinh@gmail.com từ tài khoản thường sang tài khoản MCC thành công.
Để liên kết các tài khoản khác, bạn làm tương tự bước 7 nhé!

Nguồn: http://18009294.blogspot.pe