Quảng cáo Google Adwords bị phá? Bạn đã biết lí do tại sao chưa?  

Các bạn đã vào tới đây và xem bài viết này hẳn các bạn đã chạy AdWords cho dịch vụ của mình và rất đang có thể bị đối thủ của mình click tặc (còn gọi click ảo). Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn để biết các bạn có đang bị click tặc, click ảo hay không.

Biểu Hiện Khi Bị Click Tặc/Click Ảo:

  • CTR cao với lượng click lớn.
  • Chỉ bị click tập trung vào 1 số từ.

444444444.PNG

Xem Các Cụm từ Đã bị Click Tặc (sẽ biết chính xác những từ nào bị click tặc/click ảo).

  • Được click bởi 1 số IP/dãy IP.

555555.PNG

Gắn Tracking Của 3F Solutions Sẽ Có Thông Kê IP.

 Phân Biệt các loại click tặc/click ảo:
– Click tặc/click ảo cơ bản:
+ Dùng 1 ip click nhiều lần.
+ Chỉ bị click 1 số từ nhất định.
+ Tần suất click tặc: 2-3s click 1 cái.
+ Loại này rất dễ xử lí chỉ cần: chặn IP và lọc những click bị click ảo => thì tài khoản sẽ chạy bình thường.

– Click tặc/click ảo fake IP cơ bản:
+ Dùng 1 số thiết bị 3G để click tặc, reset đổi IP liên tục.
+ Chỉ bị click 1 số từ nhất định.
+ Tần suất click tặc: 45s click 1 cái.
+ Loại này rất dễ xử lí chỉ cần: chặn thiết bị và lọc những click bị click ảo => thì tài khoản sẽ chạy bình thường.

– Click tặc/click ảo nâng cao: fake IP/trình duyệt/có thể tự động gen keywords để click ảo:
+ Có thể bị click nhiều từ, trong đó có những từ không ý nghĩa (ví dụ: chuyển nhà sim số đẹp).
+ Tần suất click tặc: 45s click 1 cái.
+ Loại này buộc phải dựa vào hành vi và kinh nghiệm để tiến hành chặn click tặc và click ảo.