Từ khóa phủ định luôn là một vấn đề cực kỳ đau đầu đối với những người làm quảng cáo. Đặc biệt là đối với những nhà quảng cáo chưa có nhiều kinh nghiệm thì đây là vấn đề thường được họ bỏ qua. Điều này khá nguy hiểm vì nó sẽ có ảnh hưởng đến quảng cáo và khả năng tiếp cận khách hàng của bạn. Cùng tìm hiểu về vấn đề này qua bài viết.

Từ khóa phủ định là gì?

Từ khoá phủ định

Từ khoá phủ định

Từ khóa phủ định được Google coi là một dạng đối sánh từ khóa. Giúp các nhà quảng cáo có thể ngăn một từ hoặc cụm từ nhất định kích hoạt quảng cáo của họ.

Cách hoạt động của từ khóa phủ định

Khi một từ hoặc một cụm từ khóa được thêm vào từ khóa phủ định thì khi người dùng truy vấn có chứa từ khóa phủ đinh, bot của Google sẽ quét truy vấn và chặn quảng cáo được hiển thị với những truy vấn này.

Khi lựa chọn từ khóa phủ định bạn nên tìm những từ, cụm từ tìm kiếm tương tự hoặc có liên quan đến từ khóa bạn chạy quảng cáo. Nhưng những từ này dành cho những khách hàng đang tìm kiếm một sản phẩm, dịch vụ. Nó sẽ khác với những gì bạn đang cung cấp.

Các loại từ khóa phủ định phổ biến hiện nay

Từ khoá phủ định

Từ khoá phủ định

Hiện nay, từ khóa phủ định trong 1 tài khoản quảng cáo được chia thành 2 cấp độ. Chính là từ khóa phủ định cấp nhóm và từ khóa phủ định cấp chiến dịch.

  • Từ khóa phủ định cấp chiến dịch

Từ khóa phủ định cấp chiến dịch là những từ khóa, cụm từ khóa mà bạn không muốn cho quảng cáo của mình hiển thị với những từ đó trong chiến dịch này. Khi thêm từ khóa cấp chiến dịch thì các nhóm quảng cáo bên trong cũng sẽ được áp dụng.

  • Từ khóa phủ định cấp nhóm

Từ khoá phủ định

Từ khoá phủ định

Từ khóa phủ định cấp nhóm là những từ khóa mà chúng ta không muốn mẫu quảng cáo hiển thị trong nhóm đó với những truy vấn từ khóa mà bạn đã cài đặt. Từ khóa phủ định của nhóm quảng cáo nào chỉ áp dụng cho nhóm đó. Các nhóm khác không liên quan sẽ không bị ảnh hưởng gì cả.

Từ khóa phủ định cấp nhóm còn có tác dụng khác. Đó chính là giúp cho các nhóm quảng cáo chạy cùng các loại từ khóa tương tự không bị cạnh tranh lẫn nhau. Và nó được áp dụng trong cùng một truy vấn từ khóa mà người dùng tìm kiếm để hiển thị. Với từ khóa phủ định cấp nhóm thường hay được sử dụng phương pháp lấy ngắn phủ dài. Nghĩa là trong nhóm quảng cáo từ khóa ngắn sẽ phủ định đi các từ khóa dài. Điều kiện cần đó là từ khóa dài có chứa từ khóa ngắn bên trong. Và điều kiện đủ đó là các nhóm từ khóa này đều đang được hoạt động.

Công việc tìm kiếm từ khóa phủ định sẽ được thực hiện liên tục. Khi bạn tìm kiếm nhiều từ khóa phủ định hơn thì ngân sách của bạn sẽ không bị mất đi. Bởi chúng không hiển thị với những từ khóa bạn không mong muốn. Từ đó giúp bạn có thêm ngân sách cho các từ khóa sẽ mang lại khách hàng tiềm năng. Ngoài ra còn giúp cho quảng cáo đạt hiệu suất tốt.

Đọc thêm: Tìm từ khoá về thương hiệu thế nào cho hiệu quả