Khách hàng của tôi gần đây đã chạy chiến dịch YouTube với mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi dựa trên nhấp chuột. YouTube không phải là tốt nhất cho phản hồi trực tiếp, nhưng chúng tôi đã không để điều đó ngăn chúng tôi thử nghiệm. Quảng cáo mua sắm trên YouTube giúp video của bạn tương tác bằng cách kết nối người xem với các sản phẩm họ đang xem trong quảng cáo.
Trong giai đoạn nghiên cứu xây dựng các chiến dịch này, tôi thấy rằng rất nhiều thông tin về mua sắm cho YouTube đã lỗi thời và hơi khó hiểu. Dưới đây tôi đã bao gồm tóm tắt chi tiết về các loại quảng cáo mua sắm bạn sẽ thấy trên YouTube:

1/ Quảng cáo mua sắm trên Youtube

2/ Trueview cho mua sắm

3/ Thẻ cho kênh và thẻ mua sắm

Để bắt đầu, bạn cần biết sự khác nhau giữa quảng cáo mua sắm trên Youtube và Trueview cho mua sắm.

1/ Quảng cáo mua sắm trên YouTube

Quảng cáo mua sắm trên YouTube hiển thị thông qua đối tác tìm kiếm từ chiến dịch mua sắm AdWords. Quảng cáo mua sắm hiển thị trên mạng lưới Google cũng được liên kết với YouTube nếu bạn đã bật đối tác tìm kiếm. Bạn nên kiểm tra hiệu suất đối tác tìm kiếm để đảm bảo bạn không lãng phí chi tiêu. Để bắt đầu, bạn cần có chiến dịch Mua sắm đã được thiết lập. Hoặc nếu chưa, bạn sẽ cần phải bắt đầu bằng cách tạo chiến dịch mới.

Chiến dịch quảng cáo Youtube Shopping – Nắm rõ các điều cơ bản.

Khi bạn tạo chiến dịch và liên kết chiến dịch đó với Merchant Center của mình. Cùng với việc bạn bật đối tác tìm kiếm, quảng cáo sẽ bắt đầu hiển thị trên YouTube. Định dạng bên dưới là ví dụ về quảng cáo mua sắm trên YouTube.

Chiến dịch quảng cáo Youtube Shopping – Nắm rõ các điều cơ bản.

2/ TrueView cho Mua sắm

TrueView cho mua sắm chạy trên quảng cáo trong luồng ở các quốc gia nơi Google Merchant Center có sẵn. Nhà quảng cáo có quyền kiểm soát video nào hiển thị và sản phẩm nào hiển thị trong các video đó. Tính năng này là cơ hội tuyệt vời để thử nghiệm các video và sản phẩm khác nhau.

Các bước thực hiện

Các bước bắt đầu

Để thiết lập TrueView cho mua sắm, bạn sẽ tạo chiến dịch Video và kết nối nguồn cấp dữ liệu Google Merchant Center với chiến dịch TrueView.

Chiến dịch quảng cáo Youtube Shopping – Nắm rõ các điều cơ bản.

Khi bạn chọn Video, bạn cần chọn mua sắm làm phân loại của bạn.

Chiến dịch quảng cáo Youtube Shopping – Nắm rõ các điều cơ bản.

Sau đó, bạn sẽ được yêu cầu nhập ID người bán và chọn bộ lọc sản phẩm. Nếu bạn có video cho một sản phẩm cụ thể, bạn có thể chọn sản phẩm đó để hiển thị. Một khi bạn làm điều đó, bạn cần phải điền vào các thiết lập chung.

Các bước hoàn tất

Khi quá trình này hoàn tất, bạn cần phải tạo nhóm quảng cáo và tải lên video quảng cáo của mình. Quảng cáo video là bắt buộc vì các sản phẩm sẽ được tích hợp vào video.
Dưới đây là ví dụ về quảng cáo TrueView cho mua sắm. Ở góc trên bên trái, bạn sẽ tìm thấy tên video mà bạn muốn tối ưu hóa càng nhiều càng tốt về sản phẩm hoặc dịch vụ của mình. Ví dụ này không tốt; nó không giải thích những gì quảng cáo đang cố gắng bán. Ở góc bên phải là biểu tượng “i” hoặc biểu tượng trông giống như thẻ mua sắm; cả hai đều dẫn đến quảng cáo mua sắm (còn được gọi là thẻ mua sắm).

Chiến dịch quảng cáo Youtube Shopping – Nắm rõ các điều cơ bản.

Sau khi bạn nhấp chuột vào biểu tượng “I”, thẻ mua sắm sẽ xuất hiện ra như thế này:

Chiến dịch quảng cáo Youtube Shopping – Nắm rõ các điều cơ bản.

Các sản phẩm sẽ được chèn động thông qua thẻ mua sắm trong quảng cáo trong luồng của bạn. Bạn có thể điều chỉnh những sản phẩm bạn muốn nhập từ nguồn cấp dữ liệu mua sắm của mình. Điều này dựa trên video mà chúng được liên kết đến.

3/ Thẻ kênh và thẻ mua sắm

Thẻ kênh và thẻ mua sắm là cả hai tính năng có thể giúp hiển thị sản phẩm trong kênh YouTube. Thẻ kênh trông giống như thẻ mua sắm. Hai yếu tố xác định là thẻ kênh chỉ được phép trong kênh của bạn và không có quảng cáo nào liên quan. Tất cả đều thuần túy. Hãy chắc chắn tận dụng lợi thế của tính năng này! Thẻ kênh trông như thế này:

Chiến dịch quảng cáo Youtube Shopping – Nắm rõ các điều cơ bản.

Thẻ mua sắm là tên cho quảng cáo mua sắm xuất hiện trong TrueView cho quảng cáo mua sắm. Chúng là các thẻ bật lên khi người dùng nhấp vào biểu tượng “i” trên quảng cáo. Những điều này giúp khuyến khích người xem mua sản phẩm của bạn trên những video không phải của riêng bạn. Xem ví dụ về Teddy bên dưới:

Chiến dịch quảng cáo Youtube Shopping – Nắm rõ các điều cơ bản.

Để truy cập thẻ kênh hoặc thẻ mua sắm, YouTube có cửa sổ bật lên CTA bên cạnh biểu tượng “i”. Giúp thông báo cho lượt xem rằng các sản phẩm có thể xuất hiện ngay trong video. Đây là những tùy chỉnh và hiển thị chỉ trong vài giây trong một video.

Chiến dịch quảng cáo Youtube Shopping – Nắm rõ các điều cơ bản.

Tóm lại:

Quảng cáo mua sắm trên YouTube được hiển thị thông qua đối tác tìm kiếm. Bạn không thể kiểm soát vị trí và thời điểm quảng cáo hiển thị.
TrueView cho mua sắm là chiến dịch video có thẻ mua sắm được liên kết với Merchant Center của bạn. Một biểu tượng trong quảng cáo, nếu được nhấp, hiển thị cho người dùng các sản phẩm trong các quảng cáo trong video. Quảng cáo hiển thị trên video trên YouTube.
Thẻ kênh trông giống như thẻ mua sắm nhưng chúng không được trả tiền và chỉ hiển thị trên kênh của riêng bạn.

Nguồn: Clark, J  tại 3qdigital.com