Với nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học trong Google Ads. Bạn có thể tiếp cận những khách hàng có khả năng ở trong các nhóm nhân khẩu học bạn chọn. Ví dụ: nếu doanh nghiệp của bạn phục vụ ăn uống cho một nhóm khách hàng cụ thể. Bạn có thể hiển thị quảng cáo của mình cho khách hàng theo giới tính, nhóm tuổi, trạng thái là phụ huynh hoặc thu nhập hộ gia đình của họ.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tập trung quảng cáo để nhắm mục tiêu khách hàng trong các nhóm nhân khẩu học nhất định.

Cách nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học ảnh hưởng đến đối tượng nhìn thấy quảng cáo của bạn

Khi bạn sử dụng nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học. Chúng tôi sẽ hiển thị quảng cáo của bạn dựa trên thông tin nhân khẩu học mà chúng tôi phỏng đoán hoặc nhận được từ nhà xuất bản trang web hoặc tiểu sử trên Google. Nếu bạn giới hạn nhắm mục tiêu đến các nhóm nhân khẩu học nhất định. Quảng cáo của bạn có thể tiếp cận đối tượng hạn chế hơn. Tìm hiểu thêm về cách Google xác định thông tin nhân khẩu học.
Đối với các chiến dịch trên Mạng tìm kiếm và Mạng hiển thị: Nhắm mục tiêu theo vị trí dựa trên thu nhập gia đình đang được tự động di chuyển từ nhắm mục tiêu theo vị trí vào nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học. Thay đổi này không ảnh hưởng đến cách hiển thị quảng cáo của bạn. Để thực hiện thay đổi hoặc xem báo cáo, hãy truy cập trang Nhân khẩu học trong tài khoản của bạn.

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.

Bước 2: Trong menu trang ở bên trái, nhấp vào Chiến dịch.

Cách thêm nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học

Thêm nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học vào nhóm quảng cáo phiên bản mới 2018

Bước 3: Nhấp vào tên của chiến dịch mà bạn muốn thêm nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học. Bạn có thể thêm danh mục nhân khẩu học vào chiến dịch Tìm kiếm, Hiển thị và Video. Nhấp vào tên của nhóm quảng cáo mà bạn muốn thêm nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học. Trong menu trang bên trái, hãy nhấp vào Nhân khẩu học.

Cách thêm nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học

Thêm nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học vào nhóm quảng cáo phiên bản mới 2018

Bước 4: Nhấp vào nhân khẩu học bạn muốn nhắm mục tiêu dọc theo đầu trang:

  • Giới tính
  • Độ tuổi
  • Thu nhập hộ gia đình (hiện chỉ có tại Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc và New Zealand)
Cách thêm nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học

Thêm nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học vào nhóm quảng cáo phiên bản mới 2018

Bước 5: Chọn hộp bên cạnh các nhóm nhân khẩu học cụ thể mà bạn muốn nhắm mục tiêu.

Bước 6: Nhấp vào menu thả xuống Chỉnh sửa trong biểu ngữ màu xanh xuất hiện dọc theo đầu bảng, rồi chọn Bật. Để loại trừ các nhóm nhân khẩu học, hãy chọn Loại trừ khỏi nhóm quảng cáo.

Cách thêm nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học

Thêm nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học vào nhóm quảng cáo phiên bản mới 2018