Bạn có thể điều chỉnh giá thầu lịch quảng cáo cho các ngày và giờ cụ thể trong. Bằng cách đặt điều chỉnh giá thầu, chi tiêu của bạn cho các nhấp chuột riêng lẻ có thể khác nhau, nhưng ngân sách hàng ngày tổng thể sẽ không thay đổi.

Bài viết này giải thích cách thiết lập lịch điều chỉnh giá thầu lịch quảng cáo.
Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Google Ads
Bước 2: Nhấp vào Chiến dịch trong menu trang.

Làm sao thiết lập giá thầu lịch quảng cáo

Thiết lập điều chỉnh giá thầu lịch quảng cáo mới


Bước 3: Nhấp vào tên của chiến dịch có giá thầu bạn muốn điều chỉnh.
Làm sao thiết lập giá thầu lịch quảng cáo

Thiết lập điều chỉnh giá thầu lịch quảng cáo mới


Bước 4: Nhấp vào Lịch quảng cáo trong menu trang.
Làm sao thiết lập giá thầu lịch quảng cáo

Thiết lập điều chỉnh giá thầu lịch quảng cáo mới


Bước 5: Tìm hàng cho thời gian đã lên lịch bạn muốn điều chỉnh và nhấp vào biểu tượng bút chì trong cột “Điều chỉnh giá thầu”.
Làm sao thiết lập giá thầu lịch quảng cáo

Thiết lập điều chỉnh giá thầu lịch quảng cáo mới


Bước 6: Chọn Tăng hoặc Giảm từ menu thả xuống và nhập một số. Và nhấp vào Lưu.