Câu hỏi: Có nhiều bạn thắc mắc rằng làm sao để tôi có tài khoản trả sau khi chạy Google AdWords?


Trả lời:

Xin chào bạn, mình xin được trả lời câu hỏi của bạn như sau:
Với những người mới mở tài khoản thì Google chỉ cho phép thanh toán thủ công (thanh toán trước). Với những tài khoản chạy được một thời gian thì Google mới cho phép bạn thanh toán trả sau. Tất nhiên là phải cần thời gian mới được.