Bạn có thể thay đổi một vài cài đặt cố định trong Google Adwords. Chẳng hạn như múi giờ, ngôn ngữ hiển thị, và định dạng số. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết về thay đổi các cài đặt trên.

+ THAY ĐỔI NGÔN NGỮ HIỂN THỊ.

1/ Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
2/ Nhấn vào hình ảnh Công cụ.

Cách thay đổi múi giờ, ngôn ngữ.

Hướng dẫn thay đổi múi giờ, ngôn ngữ và các cài đặt khác của tài khoản Google Adwords phiên bản mới


3/Chọn vào ô “Tùy chọn”
Cách thay đổi múi giờ, ngôn ngữ.

Hướng dẫn thay đổi múi giờ, ngôn ngữ và các cài đặt khác của tài khoản Google Adwords phiên bản mới


4/ Nhấp vào mở rộng phần Ngôn ngữ hiển thị và định dạng số.
Cách thay đổi múi giờ, ngôn ngữ.

Hướng dẫn thay đổi múi giờ, ngôn ngữ và các cài đặt khác của tài khoản Google Adwords phiên bản mới


Cách thay đổi múi giờ, ngôn ngữ.

Hướng dẫn thay đổi múi giờ, ngôn ngữ và các cài đặt khác của tài khoản Google Adwords phiên bản mới


5/ Nhấp vào Lưu.

+ CÁCH THAY ĐỔI ĐỊNH DẠNG SỐ

Định dạng số là thay đổi dấu chấm và dấu phẩy khi sử dụng Google Ads hiển thị số.
Vì dụ: 1,000.03 và 1.000,03.
Mỗi định dạng ngôn ngữ chỉ cho phép bạn chọn một định dạng số nhất định. Tùy thuộc vào ngôn ngữ của bạn. Và lưu ý là đôi khi định dạng số không chỉnh sửa được.
1/ Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
2/ Chọn vào ô “Công cụ”.

Cách thay đổi múi giờ, ngôn ngữ.

Hướng dẫn thay đổi múi giờ, ngôn ngữ và các cài đặt khác của tài khoản Google Adwords phiên bản mới


Sau đó chọn “Tùy chọn”.
Cách thay đổi múi giờ, ngôn ngữ.

Hướng dẫn thay đổi múi giờ, ngôn ngữ và các cài đặt khác của tài khoản Google Adwords phiên bản mới


3/ Mở rộng phần Ngôn ngữ hiển thị và định dạng số. Sau đó nhấp vào menu thả xuống “Định dạng số” và chọn định dạng số bạn muốn sử dụng (theo quốc gia).
Cách thay đổi múi giờ, ngôn ngữ.

Hướng dẫn thay đổi múi giờ, ngôn ngữ và các cài đặt khác của tài khoản Google Adwords phiên bản mới


4/ Nhấp vào Lưu.

+CÁCH THAY ĐỔI MÚI GIỜ

1/ Bạn đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
2/ Ở góc phải chọn “Công cụ”

Cách thay đổi múi giờ, ngôn ngữ.

Hướng dẫn thay đổi múi giờ, ngôn ngữ và các cài đặt khác của tài khoản Google Adwords phiên bản mới


3/ Chọn vào “thiết lập”
Cách thay đổi múi giờ, ngôn ngữ.

Hướng dẫn thay đổi múi giờ, ngôn ngữ và các cài đặt khác của tài khoản Google Adwords phiên bản mới


4/ Trong phần Múi giờ. Bạn sẽ thấy múi giờ của mình được liệt kê.