Giá 1 cú click chuột vào quảng cáo của tôi được tính như thế nào?

——————-

Hỗ trợ Google Ads xin trả lời thắc mắc của các bạn như sau:

Giá click được hệ thống của Google tính toán một cách tự động theo từng từ khóa, khác nhau qua mỗi lần nhấp chuột và phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố.

Giá 1 cú click chuột vào quảng cáo của tôi được tính như thế nào?

Giá 1 cú click chuột vào quảng cáo của tôi được tính như thế nào?

Ví dụ:

– Yếu tố lịch sử của từ khóa:

  • Lược sử của từ khóa đó trên website
  • Lượng tìm kiếm của từ khóa đó
  • Mức độ quan tâm của người dùng đối với từ khóa
  • Các dữ liệu lịch sử khác

– Điểm chất lượng: là thông số đánh giá chất lượng của 1 từ khóa trong 1 chiến dịch quảng cáo. Điểm chất lượng càng cao thì giá mà Google thu tối thiểu cho từ khóa đó càng thấp. Điểm chất lượng được đánh giá trên sự phù hợp của từ khóa, nội dung câu quảng cáo, nội dung Website và nhiều yếu tố khác nữa. Các yếu tố trên càng liên quan chặt chẽ với nhau thì điểm chất lượng càng cao.

– Mức độ cạnh tranh: Thị trường có nhiều doanh nghiệp quảng cáo thì giá click sẽ cao hơn so với thị trường có ít doanh nghiệp quảng cáo.

– Thị trường quảng cáo: tại Việt Nam giá click trung bình khoảng 1,800đ. Nhưng tại Mỹ thì giá trung bình cao hơn nhiều.