Bạn là khách hàng chạy quảng cáo Google Ads? Vậy thì các chỉ số này là cái mà bạn cần quan tâm. Chúng sẽ giúp bạn đo lường hiệu quả các chiến dịch quảng cáo, hành vi khách hàng trên website,… Tóm lại, bạn cần phải khai thác tối đa các thông tin này để cải thiện hiệu quả chi phí quảng cáo của mình hơn.

Các chỉ số quan trọng trong chạy quảng cáo Google Ads

Các chỉ số quan trọng trong chạy quảng cáo Google Ads

I. Chỉ số cơ bản

– Số nhấp chuột (click)
Số nhấp chuột trong báo cáo của bạn biểu thị số lần quảng cáo của bạn đã được nhấp bởi người dùng.
– Lượt hiển thị (impression)
Impression được hiểu là số lần hiển thị trang web của bạn trên kết quả tìm kiếm tự nhiên.
Tỷ lệ nhấp (CTR)
CTR thể hiện tần suất những người thấy quảng cáo của bạn kết thúc bằng cách nhấp vào quảng cáo đó. Tỷ lệ nhấp (CTR) có thể được sử dụng để đánh giá hiệu suất của từ khóa và quảng cáo của bạn.
Công thức: CTR = Click/Impression. Ví dụ: nếu bạn đã có 5 lần nhấp chuột và 100 lần hiển thị, CTR của bạn sẽ là 5%.
CPC tối đa
Là số tiền cao nhất bạn sẵn lòng thanh toán cho một nhấp chuột lên quảng cáo của mình.
– CPC trung bình
Là số tiền trung bình mà bạn đã bị tính phí cho một nhấp chuột vào quảng cáo của mình. CPC trung bình được tính bằng cách chia tổng chi phí của các lần nhấp bạn nhận được cho tổng số nhấp chuột.
– Vị trí trung bình
Giúp giải thích vị trí xếp hạng quảng cáo của bạn so với các quảng cáo khác.

Các chỉ số quan trọng trong chạy quảng cáo Google Ads

Các chỉ số quan trọng trong chạy quảng cáo Google Ads

II. Chỉ số hiệu suất hiển thị

– Tỷ lệ hiển thị trên Mạng tìm kiếm
Là số lần hiển thị bạn đã nhận được trên Mạng tìm kiếm chia cho số lần hiển thị ước tính bạn đủ điều kiện để nhận.
– “Tỷ lệ hiển thị bị mất trên Mạng tìm kiếm (xếp hạng)”
Là phần trăm số lần hiển thị ước tính trên Mạng tìm kiếm mà quảng cáo của bạn không nhận được do Xếp hạng quảng cáo thấp.
– Tỷ lệ hiển thị bị mất trên Mạng tìm kiếm (ngân sách)
Ước tính tần suất quảng cáo của bạn đã không hiển thị trên Mạng tìm kiếm do ngân sách thấp.

III. Chỉ số chuyển đổi

– Tỷ lệ chuyển đổi (Conversion rate – CR)
Số lần quảng cáo của bạn dẫn khách hàng đến một hành động bạn đã xác định là có giá trị. Ví dụ như mua hàng, đăng ký thành viên, đăng ký nhận email…
Tỉ lệ chuyển đổi = Số lượng chuyển đổi / Tổng khách truy cập
– Chi phí chuyển đổi
Chi phí bao gồm chi phí cho các lần tương tác có thể dẫn đến chuyển đổi và chi phí chuyển đổi. Chi phí chuyển đổi = Tổng chi phí / Số chuyển đổi của bạn. Chi phí chuyển đổi cho bạn biết chi phí trung bình của mỗi chuyển đổi.

IV. Chỉ số trên Google Analytics

– Thời lượng phiên trung bình
Cũng giống như một phiên chợ, một ca làm việc, Phiên trong Google Analytics có ý nghĩa tương tự. Từ lúc người dùng bắt đầu vào website cho đến lúc người dùng thoát ra ngoài được coi là kết thúc một phiên. Trong một phiên có thể có nhiều hành động xảy ra như xem video, xem ảnh, ấn internal link, ấn like,… được gọi chung là Tương tác.
– Tỷ lệ thoát
Tỷ lệ thoát là phần trăm số lượt truy cập trang đơn hoặc số lượt truy cập mà trong đó một người rời khỏi trang web của bạn ngay từ trang truy cập (trang đích).
– Số trang trên phiên
Số trang trung bình trên mỗi phiên để đo lường chất lượng khách truy cập.
– Tỷ lệ % phiên mới
Tỷ lệ % phiên mới là phần trăm số phiên lần đầu (từ những người chưa bao giờ truy cập vào trang web của bạn trước đó).
Xem thêm CTR quan trọng thế nào trong Google AdWords?