Bạn Trần Trung Kiên có thắc mắc: Làm cách nào để thay đổi thông tin đăng nhập tài khoản Google Ads của tôi?


Hỗ trợ Google AdWords xin trả lời thắc mắc của bạn như sau:

Bạn có thể thay đổi thông tin tài khoản bằng nhiều phương pháp. Tuy nhiên trước khi tiến hành, bạn cần nhớ rằng phương pháp bạn chọn sẽ ảnh hưởng đến cách bạn đăng nhập vào các sản phẩm khác của Google.

Thay đổi mật khẩu

Thay đổi mật khẩu của bạn cho Google Ads cũng sẽ thay đổi mật khẩu bạn sử dụng để đăng nhập vào tất cả các sản phẩm của Google.

Thay đổi mật khẩu

Thay đổi mật khẩu


Để thay đổi mật khẩu của bạn:

 • Đăng nhập vào địa chỉ email Google Ads của bạn.
 • Truy cập vào https://accounts.google.com/EditPasswd.
 • Nhập mật khẩu hiện tại của bạn và mật khẩu mới mà bạn muốn sử dụng. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng mật khẩu mạnh.

Các cách để thay đổi địa chỉ email hoặc tên người dùng của bạn

Thay đổi địa chỉ email của bạn cho Google Ads cũng sẽ thay đổi địa chỉ email bạn sử dụng để đăng nhập vào tất cả các sản phẩm của Google. Cách 1, bạn có thể xem xét việc chỉ thêm địa chỉ email vào tài khoản của mình. Cách 2 là liên kết Tài khoản Google khác với tài khoản Google Ads.

Thay đổi địa chỉ email hoặc tên người dùng

Thay đổi địa chỉ email hoặc tên người dùng


Dưới đây là các tùy chọn của bạn để thay đổi thông tin đăng nhập:

 • Thay đổi địa chỉ email trên tài khoản của bạn

Điều này sẽ thay đổi địa chỉ email bạn sử dụng để đăng nhập vào tất cả các sản phẩm của Google và không có sẵn cho người dùng Gmail.

 • Thêm địa chỉ email thay thế vào tài khoản của bạn

Điều này sẽ cho phép bạn sử dụng nhiều địa chỉ email để đăng nhập vào tất cả các sản phẩm của Google.

 • Cho phép một địa chỉ email khác truy cập vào tài khoản Google Ads của bạn

Điều này sẽ cho phép hai tài khoản riêng đăng nhập, xem và chỉnh sửa tài khoản Google Ads của bạn.

1. Thay đổi địa chỉ email trên tài khoản của bạn

Nếu bạn không sử dụng Gmail, bạn có thể thay đổi địa chỉ email cho tài khoản của mình. Thay đổi này sẽ ảnh hưởng tới tất cả các sản phẩm của Google bạn sử dụng. Vì vậy các sản phẩm khác của Google có thể gửi email tới địa chỉ email này và bạn sẽ phải đăng nhập lại vào tất cả các sản phẩm bằng địa chỉ email này.
Để thay đổi địa chỉ email trên tài khoản của bạn:

 • Đăng nhập vào Tài khoản của tôi.
 • Trong phần “Bảo mật và thông tin cá nhân“, chọn Thông tin cá nhân của bạn.
 • Chọn phần Email.
 • Chọn phần Email tài khoản Google.
 • Nhập địa chỉ email mới của bạn.
 • Nhấp vào Lưu địa chỉ email.

Khi bạn đã lưu thay đổi, bạn sẽ nhận được một thư xác minh tại địa chỉ email bạn vừa nhập. Để hoàn tất các thay đổi, bạn cần nhấp vào liên kết xác minh trong thư này.
Nếu bạn không nhận được email này cả trong thư mục spam, hãy yêu cầu email mới.

2. Thêm địa chỉ email thay thế

Bạn có thể thêm một địa chỉ email không phải là địa chỉ email chính trên một Tài khoản Google khác hoặc tài khoản Gmail. Các địa chỉ email thay thế hoạt động gần giống như địa chỉ email chính của bạn — bạn có thể sử dụng địa chỉ email thay thế để đăng nhập và nhận thông báo, ngoài các địa chỉ khác.
Để thêm địa chỉ email thay thế vào Tài khoản Google của bạn:

 • Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn tại https://accounts.google.com.vn.
 • Trong phần “Bảo mật và thông tin cá nhân“, hãy chọn Thông tin cá nhân của bạn.
 • Chọn Email.
 • Nhấn để mở tab “Nâng cao“, chọn Email thay thế.
 • Nhập địa chỉ email thay thế, nhấp vào Thêm.

Chúng tôi sẽ gửi email kèm theo liên kết xác minh đến địa chỉ email thay thế của bạn. Bạn sẽ cần mở email này và nhấp vào liên kết trước khi bạn có thể bắt đầu đăng nhập vào tài khoản của mình bằng địa chỉ email thay thế.
Bạn không thể tìm thấy thư xác minh của chúng tôi? Tìm hiểu thêm về lý do khiến điều này có thể xảy ra

Cấp quyền truy cập vào tài khoản Google Ads của bạn

Nếu bạn không muốn thay đổi địa chỉ email trên tài khoản của mình, bạn có thể cho phép Tài khoản khác của Google truy cập vào tài khoản Google Ads của mình. Tài khoản có quyền truy cập sẽ có khả năng khác để chỉnh sửa hoặc xem tài khoản của bạn tùy thuộc vào cấp truy cập mà bạn cung cấp cho tài khoản.