Thuật ngữ trong google Adwords, thì điều đầu tiền các bạn cần là hiểu và biết về các thuật ngữ trong công cụ này. Sẽ có rất nhiều từ khóa, thuật ngữ, nhưng  có vài thuật ngữ quan trọng cần biết.

Dưới  đây sẽ là 11 thuật ngữ cơ bản và cần biết sẽ giúp các bạn tìm hiểu về google adwords.

1. Campaign là gì?

Chiến dịch là nơi tập trung các nhóm quảng cáo (quảng cáo, từ khóa và giá thầu), ngân sách, vị trí hiển thị, thời gian hiển thị. Mỗi chiến dịch sẽ có ngân sách nhất định, nên bạn sẽ quản lý các chiến dịch của mình với chi phí khác nhau. Bạn có thể chạy nhiều chiến dịch tại bất kỳ thời gian nào từ tài khoản Google của bạn.
Làm sao để cải thiện điểm chất lượng trong Google Adwords?

2. Ad groups là gì?

Nhóm quảng cáo là tập hợp các từ khóa, quảng cáo và giá thầu của bạn. Mỗi 1 chiến dịch sẽ tạo ra các nhóm quảng cáo khác nhau . Nên tạo nhiều nhóm quảng cáo khách nhau cho mỗi sản phẩm dịch vụ để tối ưu cho từ khóa đó.

3. Campaign Type

Loại chiến dịch – loại chiến dịch để hiển thị quảng cáo của bạn. Bao gồm thuật ngữ:

  • “Search Network only” (chỉ hiển thị quảng cáo trên kết quả tìm kiếm của Google , Google mua sắm, Google Maps, Google Images.
  • “Display Network only” (chỉ hiển thị quảng cáo trên các trang web của google). Chúng còn được gọi là AdSense
  • “Search Network with Display Select” (kết hợp của cả 2 loại trên)

4. Keywords là gì?

Từ khóa – trong quảng cáo Google Ads, từ khóa rất quan trọng. Chúng là những từ hoặc cụm từ mà bạn chọn để quảng cáo, và sẽ giúp xác định quảng cáo của bạn sẽ xuất hiện ở đâu. Khi chọn từ khóa của bạn, hãy suy nghĩ như khách hàng của bạn họ sẽ suy nghĩ những từ nào dễ tìm kiếm.

Thuật ngữ thường sử dụng trong Google Adwords

Thuật ngữ thường sử dụng trong Google Adwords

5. Quality Score là gì?

Điểm chất lượng  – điểm chất lượng được đo từ Google dựa trên sự liên quan của các tiêu đề quảng cáo, mô tả, từ khóa và URL. Điểm Chất lượng cao hơn có thể giúp bạn có được vị trí quảng cáo tốt hơn và chi phí thấp hơn.

6. Impressions là gì?

Hiển thị – là số lần quảng cáo của bạn được hiển thị.

7. Ad Rank là gì?

Thứ hạng quảng cáo – xếp hạng quảng cáo của bạn là giá trị được sử dụng để xác định nơi quảng cáo của bạn. Nó dựa trên điểm Chất lượng và số tiền giá thầu của bạn.

8. Mobile ad là gì?

Quảng cáo di động là những gì người tìm kiếm điện thoại di động của bạn nhìn thấy trên các thiết bị của họ. Google AdWords có WAP quảng cáo di động và “quảng cáo cho các thiết bị di động cao cấp”.

9. Ad extensions là gì?

Tiện ích mở rộng quảng cáo là thông tin thêm về doanh nghiệp của bạn, như địa chỉ, số điện thoại, và thậm chí cả phiếu giảm giá hoặc các trang web bổ sung. Chúng ở phía dưới phần giới thiệu quảng cáo của bạn.

10. Click Through Rate là gì?

CTR – Tỉ lệ click quảng cáo – CTR là thuật ngữ một thước đo quan trọng trong việc thiết lập tài khoản của bạn. Nó đo lường bao nhiêu người đã xem quảng cáo của bạn qua đến trang đích của bạn.
Giá 1 cú click chuột vào quảng cáo của tôi được tính như thế nào?

11. Top ad là gì?

Thuật ngữ quảng cáo hàng đầu là quảng cáo mà xuất hiện trên kết quả tìm kiếm organic (kết quả tìm kiếm không trả phí). Lưu ý: Quảng cáo của bạn sẽ có khả năng hiển thị như là cả một quảng cáo bên và một quảng cáo hàng đầu. Điều đó phụ thuộc rất nhiều vào việc tối ưu quảng cáo các bạn ạ.