Mỗi tổ chức cần tăng tốc trong công cuộc chuyển đổi số, nhằm cạnh tranh và kết nối với khách hàng. Chuyển đổi số đòi hỏi sự thay đổi các chỉ số đo lường, thay đổi cơ cấu tổ chức và thay đổi nền tảng công nghệ. Thiết lập văn hóa kỹ thuật số, xây dựng hệ sinh thái thông tin, khởi đầu bằng những bước nhỏ. Đó là những chiến lược giúp doanh nghiệp trở thành tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số.

Thống kê tỉ lệ chuyển đổi kĩ thuật số


Chuyển đổi số sẽ đóng góp khoảng 1,16 nghìn tỷ đô vào GDP của châu Á Thái Bình Dương. Tỉ lệ tăng trưởng hàng năm là 0.8% theo nghiên cứu mới nhất vừa được công bố hôm nay. Nghiên cứu này được thực hiện bởi Microsoft và IDC Châu Á Thái Bình Dương, mang tên: “Giải mã những ảnh hưởng kinh tế của Chuyển Đổi Số tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương”.

Những chiến lược sau nhằm giúp doanh nghiệp trở thành doanh nghiệp tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số

1) Thiết lập một văn hoá kỹ thuật số

Một tổ chức cần xây dựng một văn hoá hợp tác, kết nối các bộ phận chức năng. Và có một hệ sinh thái khách hàng-đối tác sống động và trưởng thành. Dữ liệu cần được chú trọng ở tất cả các khâu trong doanh nghiệp. Nhằm đưa ra những quyết định đúng đắn, đáp ứng nhu cầu của khách hàng tốt hơn.

Văn hóa kĩ thuật số

2) Xây dựng hệ sinh thái thông tin

Trong thế giới Digital, các doanh nghiệp thu thập được một khối lượng dữ liệu lớn trong và ngoài. Chìa khoá để trở thành tiên phong là khả năng chuyển đổi dữ liệu thành tài sản vốn, cho phép chia sẻ dữ liệu, hợp tác trong và ngoài tổ chức theo một cách tin cậy và cởi mở. Một chiến lược dữ liệu hoàn chỉnh sẽ đầu những hoạt động AI kết nối nhu cầu và xu hướng.

3) Khởi đầu bằng những bước nhỏ

Trong nhiều trường hợp, những chuyển đổi số không bắt đầu bằng một sự thay đổi to lớn và rộng rãi, mà từ một chuỗi những thay đổi nhỏ lẻ. Đó là những dự án nhỏ, nhanh nhưng mang lại những đầu ra kinh doanh tích cực và đóng góp vào một kế hoạch chuyển đổi số lớn hơn.

4) Phát triển những kỹ năng cần thiết cho cá nhân và doanh nghiệp trong tương lai

Các tổ chức hôm nay cần phải nhìn nhận lại việc đào tạo và nâng cao kỹ năng của lực lượng lao động. Những kỹ năng tương lai cần thiết cho nền kinh tế số như giải quyết vấn đề phức tạp, tư duy phản biện và khả năng sáng tạo.
Quan trọng hơn cả, doanh nghiệp cần phải chú trọng việc cân bằng lại lực lượng lao động. Đồng thời mở ra mô hình nguồn lực linh hoạt, có thể tiếp cận thị trường dựa trên kỹ năng.

Chuyển đổi kĩ thuật số được xem là ”kim chỉ nam”


Người dân hưởng lợi trong công cuộc Chuyển đổi số tại Châu Á
Theo kết quả khảo sát, chuyển đổi số sẽ mang lại những lợi ích sau cho xã hội:

  • Những thành phố thông mình hơn, an toàn hơn và năng suất hơn.
  • Tạo ra những công việc có giá trị cao.
  • Khả năng tăng thu nhập cá nhân thông qua việc làm thêm tự do và kỹ thuật số.

Ngoài ra, 85% đáp viên nhận thấy rằng các ngành nghề sẽ có sự thay đổi trong 3 năm tới. Và một nửa ngành nghề hiện nay sẽ được tái tạo thành những công việc có giá trị cao hơn. Hoặc thay đổi yêu cầu kỹ năng để phù hợp với kỷ nguyên số.
Xem tiếp: Outstream Video Ads – Tương lai của quảng cáo kỹ thuật số