Nhằm tạo vị thế phòng thủ trong dài hạn và đạt kết quả kinh doanh vượt trội so với các công ty khác trong ngành. Dưới đây là 3 chiến lược tổng quát giúp doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh mạnh mẽ.

1. Chiến lược tổng chi phí thấp

Chiến lược này nhằm đạt tổng chi phí thấp so với các đối thủ khác trong ngành thông qua tập hợp các chính sách.

Chiến lược tổng chi phí thấp

Một ví dụ điển hình ở Việt Nam là Viettel, doanh nghiệp luôn đứng đầu về cung cấp dịch vụ ở mức giá thấp trong lĩnh vực viễn thông.

Chiến lược chi phí thấp giúp:

 • Doanh nghiệp có mức lợi nhuận cao.
 • Bảo vệ doanh nghiệp trước các khách hàng, nhà cung cấp mạnh.
 • Tạo ra một hàng rào chống gia nhập cao, giảm sự đe doạ của các sản phẩm thay thế.

Để đạt được tổng chi phí thấp:

 • Doanh nghiệp cần có thị phần cao.
 • Có những lợi thế khác như tiếp cận thuận lợi với nguồn nhiên liệu, thiết kế sản phẩm để chế tạo, dòng sản phẩm rộng để chia nhỏ chi phí, bán được sản phẩm cho các khách hàng lớn.

Rủi ro của chiến lược tổng chi phí thấp:

 • Thay đổi công nghệ làm vô hiệu hoá việc giảm chi phí hiện tại.
 • Các doanh nghiệp khác sao chép.
 • Không có khả năng nhìn thấy những sự thay đổi của thị trường vì quá tập trung vào chi phí, lạm phát làm mất đi ưu thế về khoản chi phí giảm.

2. Chiến lược đặc trưng hoá khác biệt

Chiến lược này nhằm đạt được sự khác biệt so với các sản phẩm của các đối thủ trong ngành.

Sự khác biệt này được xây dựng trên thương hiệu, sức mạnh dịch vụ,… hoặc những điểm mạnh đặc trưng của công ty.

Một ví dụ điển hình : TH True Milk khác biệt hóa bằng “Thật sự thiên nhiên”. Chen chân vào thị trường sữa vốn những thương hiệu rất mạnh đủ cả nội lẫn ngoại như Vinamilk, Ba Vì, Cô Gái Hà Lan,… đã có thị phần và khách hàng truyền thống vững chắc. TH True Milk chọn cách tuyên bố điểm khác biệt: Thật sự thiên nhiên. Với thông điệp “Tinh túy thiên nhiên được giữ vẹn nguyên trong từng giọt sữa tươi sạch”.

TH True Milk khác biệt hóa bằng “Thật sự thiên nhiên”

Chiến lược khác biệt hoá giúp thu được lợi nhuận trên mức trung bình trong ngành.

Rủi ro của chiến lược đặc trưng hoá khác biệt:

 • Chi phí để tạo sự khác biệt quá lớn.
 • Những sự khác biệt mà doanh nghiệp đang theo đuổi sẽ không còn giá trị trong tương lai.
 • Sự bắt chước sao chép của đối thủ.

3. Chiến lược tập trung

Chiến lược này tập trung vào phục vụ thật tốt một mục tiêu cụ thể. Chẳng hạn như một nhóm khách hàng, một phân khúc sản phẩm, phân khúc thị trường,…

Chiến lược tập trung

Chiến lược tập trung giúp:

 • Công ty đạt được chi phí thấp.
 • Tạo sự khác biệt hoá trong thị trường mục tiêu hẹp mà doanh nghiệp đã chọn.

Một doanh nghiệp không tạo được lợi thế cạnh tranh qua một trong những chiến lược trên sẽ không có mức lợi nhuận cao, và là một đối thủ cạnh tranh yếu trong ngành.

Rủi ro của chiến lược tập trung:

 • Sự khác biệt về sản phẩm hay dịch vụ bị thu hẹp.
 • Các đối thủ khác có thể tìm kiếm và tập trung tốt hơn vào thị trường nhỏ bên trong của thị trường tập trung của doanh nghiệp.

KẾT LUẬN

Doanh nghiệp bị kẹt giữa các chiến lược này cần thực hiện một quyết định chiến lược cơ bản, kết hợp chúng với nhau hoặc thực hiện riêng biệt. Khi thực hiện các chiến lược cạnh tranh, các doanh nghiệp phải cảnh giác với những rủi ro của từng chiến lược.